Proč kandidují dva spolky z Prokopského údolí zvlášť?

Každý, kdo v Praze 5 půjde ke komunálním volbám, pročte si volební lístky a zjistí, že na volebních lístcích jsou dva spolky z Prokopského údolí. Spolky bývalých a snad ještě současných kamarádů, kteří mají stejné cíle, a bojují za stejnou věc, se octli na různých kandidátkách a tím v podstatě proti sobě. Společnost manželů Matouškových má velké zásluhy z minulosti na ochraně údolí, to nemůže nikdo popřít. Ovšem paní Matoušková má velký škraloup z minulosti, a to zvolení starosty Jančíka.

Abychom se dopátrali příčiny současného stavu, musíme se vrátit mnoho let nazpět, a to do doby, kdy vrcholila éra neslavně proslulého starosty Jančíka, kterému tenkrát na zvolení starostou chyběly dva hlasy, a jeden z nich patřil, bohužel, tehdejší poslankyni za Stranu zelených Jitce Matouškové. Ta následně, vcelku neseriozně, opustila Stranu zelených, stala se nezávislou profesionální radní, dostala služební auto, pokračování smlouvy na předimenzovaně velký dům pro svoji společnost, a všemu tomu říkala "menší zlo".

V následujících, tedy posledních komunálních volbách vznikla naše Společnost proti developerské výstavbě, jako obrana proti předimenzované výstavbě, která by nenávratně poškodila zdejší unikátní krajinu.

Počátky této výstavby lze hledat v době úřadování paní Matouškové, které to samozřejmě neklademe za vinu, neboť je to bezesporu inteligentní a schopná žena, ovšem i schopná svým hlasem podpořit a následně zvolit starostu Jančíka, což zabránilo jakékoli její další spolupráci s nově vzniklou Společností proti developerské výstavbě. Na rozdíl od pana Matouška, kterému jsme nabídli jedno z čelních míst na kandidátce.

Ten ovšem bez manželky odmítl a do nastalých voleb šla rodina Matoušků kandidovat za Pirátskou stranu. Z první pozice v této straně se Josef Matoušek jako jediný dostal do zastupitelstva, v kterém je dodnes, ovšem těžko posoudit, za jakou stranu. Ve snaze udržet rozměrově předimenzovaný dům, kam z nepochopitelných důvodů nepustil lesní školku, ani skauty, pan Matoušek vykonával na radnici činnost, kterou pirátská strana nejspíš těžko chápala a já bych ji zde nerad komentoval, ovšem dle vlastních slov pana Matouška ho piráti nakonec vyhodili.

Do těchto podzimních voleb kráčela společnost manželů Matouškových do náruče hnutí Živá Praha a kandiduje na radnici Prahy 5 pod číslem 3. Naše Společnost proti developerské výstavbě kandiduje sama pod číslem 5, jako je ta naše Praha 5.

Na závěr musím zopakovat, že Matouškovi za ta léta pro údolí dost udělali a tyto řádky jsem napsal, aby bylo jasno, proč kandidujeme každý zvlášť. Nerad, ale popravdě napsal Jiří Hurdálek, vydavatel časopisu Prokopák.

Přestože naše účast ve volbách do Poslanecké sněmovny 2017 měla za cíl upozornit média na situaci v Prokopském údolí, obdrželi jsme utěšený počet hlasů.
Děkujeme!

Do komunálních voleb v roce 2018 už vyrazíme tak říkajíc v plné zbroji s programem, ve kterém se zaobíráme problémy nejen lokálními, které nás bezprostředně trápí, ale i celkovou situací v Praze. Rádi bychom konečně rozetli umně zapletené gordické uzly, které naše město po léta škrtí a umrtvují.


Primárním cílem našeho občanského hnutí je zabránit nevratnému poškození Prokopského a Dalejského údolí bezohlednou výstavbou. Dosavadní politické reprezentace takovou výstavbu buďto mlčky, nebo otevřeně schvalovaly a tudíž vyvstala potřeba, aby vznikl subjekt, který chce přírodu Prokopského údolí zachovat v neporušeném stavu i příštím generacím.

Po staletí byly Prokopské a Dalejské údolí zapomenutým místem. Probíhala zde pouze malorozsahová těžba vápence, která naopak přispěla ke zvýšení malebnosti krajiny odkrytím geologických profilů a vytvořením jezírka. Díky své nedostupnosti zůstalo Prokopské údolí jedním z nejzachovalejších přírodních oblastí na území Prahy. Spolu se Šáreckým údolím slouží občanům hlavního města ke každodenní aktivní rekreaci a přírodovědcům ke studiu vývoje Země.

Developerská společnost JRD ovšem v Prokopském údolí odhalila potenciál k ziskům. Kromě přírody je lákavá snadná dostupnost: 8 minut od obchodního centra Nový Smíchov a 11 minut od golfového hřiště Hodkovičky (čerpáno z materiálů JRD). V blízkosti někdejšího nádraží Hlubočepy se již dnes staví komplex viladomů Diamantica v ceně okolo 20 mil. Kč za jednu vilu. Pro "méně majetné" má v tomto prostoru vyrůst malé sídliště Trilobit s celkem 34 byty a na místě dnešního dětského hřiště v ulici K Dalejím pak dva domy Semmering s 12 byty. Ačkoliv nejen místní občané, ale i Agentura ochrany přírody a krajiny ČR i Česká geologická služba projevily nesouhlas s výstavbou v ochranném pásmu přírodní rezervace, přičiněním lobbingu a personálnímu propojení s městskou částí Praha 5 se developerské firmě podařilo v rekordním čase získat veškeré výjimky.

Reálná hrozba nevratného zničení posledních kousků pražské přírody pro zisky jednotlivců nás donutila postavit se tomuto procesu, a protože vliv stavebníků na komunální politiku na Praze 5 je vysoký a na občanské aktivity není téměř brán zřetel, rozhodli jsme se jít cestou přímé účasti na rozhodování. Přes přirozený odpor k politice a veřejným funkcím jsme založili občanské hnutí Společnost proti developerské výstavbě v Prokopském údolí.

V komunálních volbách nám o pouze o několik málo hlasů unikla účast v městském zastupitelstvu. Nicméně nežehráme. Začali jsme vydávat časopis Prokopák a aktivní jsme i na Facebooku, kde se můžete seznámit s nejčerstvějšími aktualitami.